Когато на дадено събитие присъстват повече гости е най-малкото сравнително трудно да обърнете внимание на всеки гост и да го упътите към масата, която сте определили за него. За да улесните вашите гостите си, ви предлагаме да изпратите към поканите и картичка с номера...